hình ảnh thiết kế nội thất nh* h*ng xa sỉ đã được tạo ra đơn thuần, một nh* h*ng cao cấp tại Kiev, Ukraina.
với đề nghị của khách h*ng l* mẫu thiết kế nội thất nh* h*ng dep sang trọng với nh* bếp t*p trung v*o thực phẩm đơn giản - ban đầu từ các v*t liệu địa phương & theo mùa.


bên cạnh các tên, logo v* nh*n dạng của nh* h*ng, chúng tôi đã tăng trưởng một thiết kế nội thất. Chúng tôi t*p trung v*o một nhóm Đang l*m việc với các nh* thiết kế nội thất Anna Domovesova. Chúng tôi bắt đầu cùng một lúc, việc lý giải, kiểm tra v* điều chỉnh bước mỗi khác. cách tiếp c*n n*y đã cho chúng tôi một cơ hội để có được một sản phẩm không thể thiếu, vị tr* m* mọi kh*a cạnh duy trì & bổ sung cho nhau.
tên của nh* h*ng có để thể hiện tinh thần của nh* h*ng cùng với để có được thông tin mới nhất: Sau khi một số biến thể, các tên 'đơn giản.' đã được phê duyệt. Sức mạnh của tên n*y l* ở sự đơn thuần của nó, được sự thể hiện bởi một nhãn h*ng thân thiện với một khuôn mặt người cùng với truyền thông.
Thiết kế nội thất nh* h*ng được vững mạnh cho đơn thuần. Nó bao gồm các tiêu chuẩn không chỉ đa dạng cho các biểu tượng, m*u sắc, phông chữ cùng với mô hình ứng dụng, nhưng rộng rãi hơn nữa. Chúng tôi vững mạnh v*i bộ biểu tượng, minh họa, mô tả kh*a cạnh về b* quyết dùng truyền thông, bộ trò chơi, stickers, v*i loại menu - các loại nội thất mang phong phương pháp riêng biệt của một nh* h*ng đẹp


ý tưởng của nh* h*ng l* 'đơn giản, ăn đơn thuần', nó ngụ ý nấu ăn từ địa phương, tươi, không bảo quản sản phẩm, nhưng trong sự kết hợp bất thường. Vì nguyên nhân n*y, chúng tôi dùng sắc m*u sắc tự nhiên - các loại v*t liệu đơn thuần như gỗ, ván ép, thủ công giấy, vv m* không s*ng lọc phức tạp. Chúng tôi cũng đã quyết định xem thông tin yếu tố bình thường từ một quan điểm khác nhau. Đó l* l*m thế n*o chúng tôi đã nh*n một shovel như một c*a x* lý, rakes như móc áo, thiết kế nội thất nh* h*ng như một trình đơn cho các thức uống, bê tông đèn l*m bằng nhựa tái chế chai cùng với vv.. Chúng tôi thực sự đã sắm hầu hết những gì ở trên thị trường cùng với điều chỉnh trong nội thất.